Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ

Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει την παροχή κωδικών πρόσβασης.

Επικοινωνείτε με τις δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ - ΚΔΒΜ για περισσότερες πληροφορίες.